Musiikkikoulun esittely

Itä-Vantaan musiikkikoulu/Soivat Musikantit

Itä-Vantaan musiikkikoulu on taiteen perusopetusta antava oppilaitos, joka aloitti toimintansa vuonna 1986 Länsimäessä ja Koivukylässä. Nyt toimipaikkoja on 13 eri puolilla Vantaata ja yksi Sipoossa.

Soivat Musikantit perustettiin edistämään lasten musiikkikasvatusta Vantaalla ja sen lähialueilla. Patentti- ja rekisterihallituksen rekisteriin yhdistys hyväksyttiin 1995.

Soivat Musikantit aloitti yhteistyön Itä-Vantaan musiikkikoulun (IVMK:n) kanssa 2008 ja 2009 koulut aloittivat yhdessä taiteenperusopetuksen Vantaalla.

East Vantaa Music School is an educational institution providing basic art education, which started its operations in 1986 in Länsimäki and Koivukylä. Now there are 13 locations in Vantaa and one in Sipoo. Soivat Musikantit  were established to promote children's music education in Vantaa and its surrounding areas. The Association was approved by the National Board of Patents and Registration in 1995. Soivat Musikantit started collaborating with the East Vantaa Music School (IVMK) in 2008 and in 2009, the schools together started basic art education in Vantaa.

 

Rakentavaa musiikinopetusta

Lähtökohtanamme oppilaskeskeisyys. Opiskelijan mielipide otetaan huomioon opetuksen järjestelyissä. Oppilaat osallistuvat oman opetussuunnitelmansa laadintaan.

Itä-Vantaan musiikkikoulussa opiskelija voi musiikin keinoin kehittää luovuuttaan, saada lisää itseluottamusta, kehittää persoonallisuuttaan ja jäsentää minäkuvaansa. Itsearviointiin kannustaminen auttaa opiskelijaa ottamaan vastuuta omasta opiskelustaan.

Student-centered approach is our starting point. Student's opinion is taken into account in the teaching arrangements. Pupils participate in the development of their own curriculum.

At the Music School of East Vantaa, with music students can develop their creativity, gain self-confidence, develop their personality and structure their self-image. Encouraging self-assessment helps students take responsibility for their own learning.

 

Soittimet ja oppiaineet

Piano, kitara, basso, laulu, viulu, huilu, saksofoni, rummut, pienkanteleet, muskari, musiikkiteatteri, soitin- ja lauluryhmät, musiikkitieto, Suzuki-laulu. Bändisoittimet kts. IVMK.fi (Itä-Vantaan musiikkikoulu).

INSTRUMENTS AND SUBJECTS

Piano, guitar, bass, vocals, violin, flute, saxophone, drums, small kantele's, muscari, musical theater, instrument and vocal groups, musical information, Suzuki vocals. Band players see IVMK.fi (Itä-Vantaa Music School).