Opetussuunnitelma

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 2020

Itä-Vantaan musiikkikoulu antaa musiikin perusopetusta yhdessä Soivien Musikanttien kanssa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaisesti. Opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen määrittelemiin taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Opetussuunnitelmaamme sisältyvät seuraavat asiat:

 • oppilaitoksen toiminta-ajatus ja taiteen perusopetuksen tehtävä sekä yhteiset tavoitteet
 • oppilaitoksen arvot, oppimiskäsitys, oppimisympäristö
 • oppilaitoksen toimintakulttuuri ja työtavat
 • opetuksen rakenne ja laajuus sekä yksilöllistäminen
 • opetussuunnitelman perusteissa kuvatut yleisen oppimäärän arvioinnin kohteet: oppimisen arviointi, arviointi opetuksen aikana, osaamisen hyväksilukeminen , todistukseen merkittävät tiedot
 • musiikin yleisen oppimäärän taiteen perusopetuksen tehtävä ja varhaisiän musiikkikasvatus
 • yhteisten opintojen opintokokonaisuudet, niiden tavoitteet, sisällöt ja laskennalliset laajuudet
 • teemaopintojen opintokokonaisuudet, niiden tavoitteet, sisällöt ja laskennalliset laajuudet
 • oppilaaksi ottamisen periaatteet ja aikuisten opetus
 • yhteistyö huoltajien ja muiden tahojen kanssa
 • toiminnan jatkuva kehittäminen.