Alkeis- ja soiton- sekä laulunopetus

Tasolta toiselle etenevää musiikkitaiteen perusopetusta Vantaalla

Soiton- ja laulunopiskelu alk. 6 v.

Kun kiinnostus soittamiseen tai laulamiseen on herännyt kannattaa hakeutua  musiikkiharrastuksen piiriin sanoo myös aivotutkija Minna Huotilainen:

”Koska musiikki vaikuttaa tunteisiin hyvin voimakkaasti ja jopa salakavalasti tietoisuuden ulkopuolisiakin reittejä pitkin, sillä voi oikein käytettynä olla vahva rooli…. mielenterveyden tukemisessa ja minäkuvan rakentumisessa.”  ja ”Kouluiässä musiikkiharrastus mahdollistaa monenlaista oppimista”, lisäksi se ”on hauska harrastus, sen parissa saa kavereita ja mukavia elämyksiä”. (2019)

 

Soiton- ja laulun opiskelu taiteen perusopetuksessa etenee tasolta toiselle ottaen huomioon myös oppilaan omia kiinnostuksen kohteita. Oman soittimen soittoon tutustumisen lisäksi tulevat tutuksi myös musiikin muut osa-alueet sekä yhteismusisointi ja esiintyminen.

Opetushallituksen määrittelemissa taiteen perusopetuksen Yleisen oppimäärän opinnot musiikin alalla muodostuvat musiikin perusopinnoista ja teemaopinnoista. Yleisen oppimäärän tavoitteena on oppimisen ilon, opiskelumotivaation ja luovan ajattelun edistäminen. Opetuksessa huomioidaan oppilaiden yksilölliset oppimisen tarpeet ja lähtökohdat. Oppilasta kannustetaan ja ohjataan valitsemaan itselleen merkityksellisiä tapoja tehdä musiikkia.

 

Aikuisten soiton- ja laulun opiskelu

Myös aikuisena voit aloittaa uuden soittimen opiskelun tai jatkaa aikaisemmin opiskelemaasi soitinta tai tutustua eri soittimien soittoon tai-/ja niiden alkeiden opettamiseen esim. työyhteisössäsi.

Kerro toiveistasi ja opettajamme laativat yhdessä kanssasi sinulle sopivan opetusohjelman.

Koulumme aikuiset usein myös tapaavat toisiaan yhteisen musisoinnin merkeissä.

Jos haluat tietää enemmän tutustu koulumme opetussuunnitelmaan.

 

ILMOITTAUDU MUKAAN!